Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o uruchomieniu pilotażowego badania satysfakcji Pacjenta podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma na celu monitorowanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń zdrowotnych w oparciu analizę odpowiedzi udzielonych w specjalnej ankiecie udostępnionej na stronie NFZ.

Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do Pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ w ciągu ostatnich 12 miesięcy (z wyłączeniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej). W ramach pilotażu przez trzy tygodnie (od 5 listopada br.) anonimowa ankieta będzie udostępniona Pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach obsługi w siedzibach Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.

Szanowni Państwo, Prosimy o rzetelne i kompletne wypełnienie ankiety. Szczere odpowiedzi umożliwią nam zapoznanie się z opiniami i oczekiwaniami osób zgłaszających się do naszej placówki oraz podjęcie dalszych działań mających na celu poprawę i doskonalenie jakości usług. Badanie jest anonimowe.

Ankieta dostępna jest pod adresem: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824