Każdy z nas ma w życiu swoiste powołanie, czy misję do spełnienia: każdy musi odkryć swoje przeznaczenie, które wymaga realizacji. Dlatego też nie można jednego człowieka zastąpić drugim, ani też nikt nie może przeżyć życia za kogoś innego. A zatem każdemu z nas wyznaczono wyjątkowe zadanie i dano szczególną możliwość jego wykonania

Viktor Frankl – psychiatra i psycholog austriacki 1905-1997

 

Misja zakładu

Razem dbajmy o najwyższą wartość – o Nasze zdrowie

Misją NZOZ ARS-MED jest zapewnienie Pacjentom indywidualnym i korporacyjnym kompleksowej opieki medycznej poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, programów profilaktycznych, całodobowych wizyt ambulatoryjnych i domowych, transportu medycznego . Dbamy o to, by nasz Pacjent w razie potrzeby w każdej chwili  mógł liczyć na pełną i fachową poradę i nie pozostawał sam ze swoim problem. Zarząd NZOZ ARS-MED na bieżąco obserwuje trendy na rynku usług  medycznych, monitoruje postęp technologiczny oraz zmiany w preferencjach i oczekiwaniach Pacjentów, by w pełni sprostać ich oczekiwaniom i dostarczyć usługi medyczne zgodne z najwyższymi standardami medycznymi. Działania te mają zapewnić nieustanne pozyskiwanie nowych odbiorców usług medycznych i stały rozwój placówki.

Polityka jakości

Głównym celem NZOZ ARS-MED jest zwiększenie dostępu Pacjentów do kompleksowej opieki medycznej na wysokim poziomie, poszerzenie świadomości społeczeństwa odnośnie profilaktyki i sposobów leczenia, a także promowanie zdrowego trybu życia. Dbamy o systematyczne poszerzanie naszej oferty, wprowadzanie nowych usług, unowocześnianie sprzętu i aparatury medycznej, podnoszenie jakości świadczeń oraz poprawę warunków bezpieczeństwa pracy. Staramy się zapewnić wysoki standard obsługi pacjenta, rozwijając system zarządzania w organizacji, rozbudowując infrastrukturę i wprowadzając nowoczesne technologie informatyczne.

Pragniemy zapewnić Pacjentom stały dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, poradni medycyny pracy, badań diagnostycznych, programów profilaktycznych, całodobowych wizyt ambulatoryjnych i domowych, transportu medycznego. Kładziemy nacisk na podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego i administracyjnego, by nasi pracownicy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, w atmosferze troski o każdego człowieka mogli profesjonalnie, skutecznie i z życzliwością służyć pomocą naszym Pacjentom.

Dążymy do ugruntowania marki NZOZ ARS-MED wśród placówek działających na rynku usług medycznych, podnoszenia pozycji konkurencyjnej firmy na rynku o zasięgu krajowym. Nasze usługi są zgodne z Systemem Zarządzania Jakością według międzynarodowej normy ISO 9001:2015 oraz 27001:2017. Zobowiązujemy się do ciągłego monitorowania i spełniania wymagań, działania zgodnego z przyjętymi normami i przepisami prawa, jak również do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

SOKÓŁ CZESŁAW, SALIJ ANDRZEJ