W najbliższym czasie przy przychodni NZOZ „ARS-MED” ul. Szkolna 1c w Lubszy zostanie utworzona Poradnia Rehabilitacyjna w która będzie  udzielała świadczeń zdrowotnych polegających na interdyscyplinarnych kompleksowych działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Zakład będzie  udzielał świadczeń rehabilitacyjnych z zakresu:

  • fizykoterapii
  • elektroterapii
  • krioterapii
  • laseroterapii
  • magnetoterapii
  • światłolecznictwa
  • terapii ultradźwiękami
  • i inne..