Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia POZ udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia zdrowia poza godzinami pracy Przychodni. W ramach opieki dyżurujący lekarz może udzielać porad ambulatoryjnych, telefonicznych lub w uzasadnionych medycznie przypadkach w domu pacjenta.

– poniedziałek – piątek od 18.00 do 8.00 dnia następnego
– soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

W tych godzinach  można zgłosić się do brzeskiego punktu nocnej opieki:

Przychodnia Nr. 6 ESCULAP w Brzegu
ul. Chrobrego 33
49-300 Brzeg
Tel. 885-309-999

Świadczenia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz udzielane bez skierowania.
W przypadkach zagrożenia życia należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy:
z telefonu stacjonarnego:

999

z telefonu komórkowego:

112 lub 999

Kiedy należy skorzystać z nocnej lub świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej:
– gdy nie ma objawów bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
– zastosowane środki lub leki bez recepty nie przyniosły poprawy
– zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni w znacznym stopniu niekorzystnie wpłynie na stan zdrowia

Kiedy nie należy korzystać z nocnej lub świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej:
– wizyta kontrolna związana z wcześniejszym leczeniem
– uzyskanie recept na stosowane leki stałe związane z choroba przewlekłą
– otrzymanie skierowania do specjalisty
– uzyskanie zaświadczenia o stanie zdrowia